Artykuły Pracowni PSYCHE

Zapraszam do lektury!

Konflikt – czym jest? Koło Moor’a.

Konflikt – czym jest? Koło Moor’a.

Konflikt – mimo, że często jest nielubiany, to jest stałym elementem naszego życia. Jest obecny w mniejszym, bądź większym zakresie, dotyczy zarówno kwestii zawodowych jak i prywatnych, może być wewnętrzny, jak również dotyczyć dwóch osób, czy grupy.   Christopher W. Moore – amerykański mediator, moderator, projektant systemów zarządzania konfliktami oraz trener zobrazował zagadnienie konfliktu wWięcej oKonflikt – czym jest? Koło Moor’a.[…]