Konflikt – czym jest? Koło Moor’a.

Konflikt – mimo, że często jest nielubiany, to jest stałym elementem naszego życia. Jest obecny w mniejszym, bądź większym zakresie, dotyczy zarówno kwestii zawodowych jak i prywatnych, może być wewnętrzny, jak również dotyczyć dwóch osób, czy grupy.

 

Christopher W. Moore – amerykański mediator, moderator, projektant systemów zarządzania konfliktami oraz trener zobrazował zagadnienie konfliktu w postaci tzw. koła konfliktu. To narzędzie, które wykorzystywane jest w procesach mediacyjnych.

Koło konfliktów według Ch. Moore’a

Konflikt danych – to konflikt, w którym strony nie potrafią ustalić stanu faktycznego (np. dysponują błędnymi informacjami, danymi, bądź odmiennie interpretują te dane). Przykładem może być: rozbieżność w wykładni prawa, w wynikach badań. Może być to także konflikt opierający się na nieprawdziwych informacjach, np. na plotkach.

Jak interweniować?

 • Należy dążyć do ujednolicenia danych,
 • Uzgodnić sposób zbierania danych, aby dla obu stron były wiarygodne,
 • Tworzyć wspólne kryteria oceny danych,
 • Można posiłkować się opinią eksperta.

 

Konflikt relacji – to negatywny stosunek emocjonalny do drugiej strony związany, np. ze stereotypowym postrzeganiem, czy też niezrozumieniem. To konflikt przeniesiony ze sfery interesów na sferę relacji. Obie strony konfliktu mają trudność, aby przesunąć się w rozmowach do przodu, bowiem każda ze stron jest nastawiona na odwet i w takiej formie się komunikuje.

Jak interweniować?

 • Należy kontrolować emocje poprzez odwołanie się do zasad współpracy i komunikacji opartej o wzajemny szacunek,
 • Należy dać prawo drugiej stronie do posiadania odmiennych emocji, nie dyskutować z emocjami,
 • Należy uniemożliwiać przebieg rozmów, gdy negatywne emocje biorą górę,
 • Trzeba zachęcać do tego, aby budować pozytywny sposób podejścia do problemu,
 • Warto odwoływać się do faktów, interesów, a nie skupiać się na warstwie emocjonalnej.

 

Konflikt wartości jest skutkiem odmiennych struktur w hierarchii wartości oraz w różnicy patrzenia na świat. Pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy jedni dają sobie prawo do tego, aby mówić drugim jak powinien wyglądać ich świat i nie dają przestrzeni na odmienne poglądy – to rodzi duży dyskomfort związany z poczuciem bycia zaatakowanym, rodzi to potrzebę obrony własnych wartości i idei.

Jak interweniować?

 • Dobrze jest znaleźć cel nadrzędny dla obu stron, który jest na tyle pojemny, że mieści odmienne wartości,
 • Należy spróbować zdefiniować problem – jednak nie w języku wartości (ale np. zachowań, działań, danych),
 • Należy budować perspektywę szacunku wobec odmiennych wartości – pozwalać stronom na zgadzanie się i nie zgadzanie się z nimi.

 

Konflikt strukturalny – powstaje najczęściej wtedy, gdy jedna strona postrzega się lub drugą stronę jako silniejszą, bardziej uprzywilejowaną. Czasem może być to bardzo subiektywne postrzeganie przewagi drugiej strony.

Jak interweniować?

 • Należy dobrze doprecyzować role i odpowiedzialności,
 • Można dokonać zmiany ról,
 • Można wprowadzić obiektywny i akceptowalny przez obie strony sposób podejmowania decyzji.

 

Konflikt interesów – spowodowany jest współzawodnictwem o pewne dobra lub wynika z odmiennych potrzeb stron. Konflikt powstaje w przypadku, gdy któraś ze stron próbuje zaspokoić swoje potrzeby kosztem drugiej.

 

Często pierwsze skojarzenie jakie mamy jest takie, że konflikt jest czymś negatywnym, że należy go unikać. A co, gdyby pomyśleć, że konflikt może być jednak twórczy i konstruktywny?

Być może wydaje się to dość trudne do wyobrażenia, jednak konflikt może być twórczy i konstruktywny – wtedy, gdy poszukując rozwiązania konfliktu tworzymy nowe pomysły, inicjatywy, rozpoczynamy nowe działania.

W przypadku relacji partnerskiej konflikt zatem może mieć charakter rozwojowy i zgłębiający relacje – trudność w relacji nie wynika z samego konfliktu, ale z tego w jaki sposób zostanie on rozwiązany. Różnicowanie się, odmienne punkty widzenia, różne idee i podejścia są naturalną częścią życia – istotne jest to, w jaki sposób z tym żyjemy.

 

Test: Karolina Karolczak (Psychoterapeuta psychodynamiczny, Pracownia PSYCHE – psychoterapia i rozwój)
Zdjęcia: pixabay.com.pl