Psychoterapia

 

 

Psychoterapia psychodynamiczna to metoda leczenia oraz udzielania wsparcia psychoterapeutycznego, która koncentruje się głównie na relacji między psychoterapeutą i pacjentem. Relacja terapeutyczna oparta jest na zaufaniu, poufności oraz szacunku – to główne filary.

Ta relacja terapeutyczna ma charakter niepowtarzalny i unikatowy, a dzięki niej możliwe jest przyglądanie się specyficznemu dla pacjenta sposobowi działania i funkcjonowania. Poprzez to możliwe staje się rozumienie tego w jaki sposób pacjent przeżywa świat wewnętrzny i zewnętrzny.

Psychoterapia psychodynamiczna ma swe korzenie w psychoanalizie. Oznacza to, że uznaje istnienie sfery nieświadomości (np. nieświadomych lęków, pragnień, konfliktów wewnętrznych), która determinuje sposób działania, budowania relacji z innymi, czy przeżywania siebie i innych, a często także przekłada się na objawy chorobowe.

Relacja terapeutyczna realizowana podczas regularnych sesji psychoterapeutycznych umożliwia – dzięki stosowaniu metod i technik psychoterapeutycznych – docieranie do nieświadomych znaczeń. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie w poszukiwaniu owych znaczeń i sensów. Właśnie z tego powodu psychoterapeuta zaprasza do dzielenia się myślami, wolnymi skojarzeniami, snami, emocjami.

Spotkania terapeutyczne to czas i miejsce, w którym można przyjrzeć się swoim trudnościom w bezpieczny sposób. Sesje polegają na swobodnej rozmowie  na tematy istotne dla pacjenta.

Z terapii w nurcie psychodynamicznym może skorzystać niemalże każdy, kto:

  • odczuwa potrzebę wprowadzenia zmian w swoim funkcjonowaniu, jest otwarty na refleksję i poznawanie swojego wewnętrznego świata,
  • posiada diagnozę związaną z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania,zaburzeniami nastroju,
  • chce wesprzeć leczenie farmakologiczne zalecone przez lekarza psychiatrę,
  • przeżywa kryzys.

 

1. Konsultacje psychoterapeutyczne – pierwsze spotkanie

Konsultacja, to pierwsza wizyta u psychoterapeuty, która skupia się na rozmowie o tym, co istotne i ważne dla osoby zgłaszającej się do psychoterapeuty. W trakcie takiej konsultacji psychoterapeuta koncentruje się na informacjach od pacjenta.

Psychoterapeuta zadaje także pytania o powody przyjścia do gabinetu oraz o oczekiwania pacjenta, aby móc zrozumieć wewnętrzne przeżycia oraz dylematy, a dzięki temu zaproponować dopasowaną formę psychoterapii. Zatem nie ma potrzeby, aby szczególnie przygotowywać się do pierwszego spotkania konsultacyjnego.

Spotkania konsultacyjne obejmują zazwyczaj od 1 do 3 spotkań w zależności od indywidualnej sytuacji oraz potrzeb osoby zgłaszającej się. Spotkania służą postawieniu wstępnej diagnozy. W ich efekcie zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny, w którym określone zostają:
• forma pomocy, jaka będzie najbardziej korzystna,
• cele i oczekiwania wobec procesu terapeutycznego,
• orientacyjny czas trwania terapii,
• częstotliwość spotkań.

 

 

2. Psychoterapia właściwa

Psychoterapia rozpoczyna się dopiero po spotkaniach konsultacyjnych. Ma ona charakter cyklicznych i – co ważne – regularnych spotkań (jeden lub dwa razy w tygodniu). Najnowsze zalecenia Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz American Psychiatric Association zalecają realizację sesji terapeutycznych 2 razy w tygodniu, co znacznie wpływa na efektywność procesu terapeutycznego i większą skuteczność w stosowaniu technik pracy psychoterapeutycznej rekomendowanych przez te organizacje.

Spotkania – sesje teraputyczne trwają 50 minut. Czas sesji terapeutycznej jest poświęcany wyłącznie pacjentowi – to pacjent decyduje o tym co w danym momencie jest dla niego ważne i o czym chce rozmawiać.

Rolą psychoterapeuty jest skupienie na informacjach wnoszonych przez pacjenta, a poprzez to dokonywanie wspólnego rozumienia danej sytuacji. Terapeuta jest bardziej wycofany niż podczas sesji konsultacyjnych – zadaje mniej pytań pacjentowi, co pozwala skupiać się na istotnych dla pacjentach treściach.

Trudno jednoznacznie określić czas trwania psychoterapii – może trwać kilkanaście tygodni do kilku lat w zależności od indywidualnej potrzeby i diagnozy oraz zdefiniowanych celów terapii.

Regularność oraz  czas kontaktu psychoterapeutycznego sprzyjają osiąganiu celów terapeutycznych.